Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
110 FSH (ICD-9: L65)
111 LH (ICD-9: L67)
112 Estradiol (ICD-9: K99)
113 Progesteron (ICD-9: N55)
114 Prolaktyna (ICD-9: N59)
116 Beta-HCG (ICD-9: L46)
117 HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46)
118 Estriol wolny (ICD-9: L01)
119 PAPP-A (ICD-9: I84)
120 Prisca - raport
121 DHEA-SO4 (ICD-9: K27)
122 DHEA (ICD-9: K25)
123 Androstendion (ICD-9: I31)
124 Testosteron (ICD-9: O41)
125 Testosteron wolny (ICD-9: O41)
126 SHBG (ICD-9: I83)
127 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne
131 Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447)
132 Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891)
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891)
137 AMH (ICD-9: L68)
138 Inhibina B
139 Makroprolaktyna (ICD-9: N59)
899 Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)
3320 HCG całkowite (ICD-9: L47)
3321 HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46)
3322 PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84)
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF
3329 Inhibina A
3340 PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84)
3341 HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46)
3342 Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55)