Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
110 FSH (ICD-9: L65) 23
111 LH (ICD-9: L67) 23
112 Estradiol (ICD-9: K99) 23
113 Progesteron (ICD-9: N55) 23
114 Prolaktyna (ICD-9: N59) 23
116 Beta-HCG (ICD-9: L46) 30
117 HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) 45
118 Estriol wolny (ICD-9: L01) 32
119 PAPP-A (ICD-9: I84) 40
120 Prisca - raport 50
121 DHEA-SO4 (ICD-9: K27) 35
122 DHEA (ICD-9: K25) 40
123 Androstendion (ICD-9: I31) 45
124 Testosteron (ICD-9: O41) 25
125 Testosteron wolny (ICD-9: O41) 45
126 SHBG (ICD-9: I83) 35
127 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) 40
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 395
131 Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) 30
132 Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) 55
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) 65
137 AMH (ICD-9: L68) 130
138 Inhibina B 180
139 Makroprolaktyna (ICD-9: N59) 150
899 Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn) 420
3320 HCG całkowite (ICD-9: L47) 40
3321 HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46) 99
3322 PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84) 99
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF 120
3329 Inhibina A 160
3340 PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84) 99
3341 HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46) 99
3342 Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55) 98