Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
160 Parathormon (intact) (ICD-9: N30)
161 Kalcytonina (ICD-9: M11)
162 Osteokalcyna (ICD-9: N27)
163 Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)
165 C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
166 Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53)
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87)
168 Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)