Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
160 Parathormon (intact) (ICD-9: N30) 35
161 Kalcytonina (ICD-9: M11) 40
162 Osteokalcyna (ICD-9: N27) 55
163 Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) 15
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13) 30
165 C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 180
166 Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53) 99
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) 190
168 Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) 60