Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania Cena komercyjna
74 hs Troponina I (ICD-9: O59) 40
75 CK (ICD-9: M18) 10
77 CK-MB, mass (ICD-9: M19) 35
78 Troponina I (ICD-9: O59) 40
79 Troponina T (ICD-9: O61) 40
80 Mioglobina 45
81 NT pro-BNP (ICD-9: N24) 95
82 BNP (ICD-9: N34) 95
83 Homocysteina (ICD-9: L62) 50