Komercyjnie

patrz szczegóły

Kod badania Nazwa badania cena komercyjna
1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) 12
2 OB (ICD-9: C59) 8
5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) 15
6 PT (INR) (ICD-9: G21) 10
7 APTT (ICD-9: G11) 12
8 Fibrynogen (ICD-9: G53) 10
9 D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) 40
10 Glukoza (ICD-9: L43) 9
11 Elektrolity (Na, K) 18
12 Sód (ICD-9: O35) 10
13 Potas (ICD-9: N45) 10
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) 30
15 Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) 9
16 Cholesterol HDL (ICD-9: K01) 9
17 Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) 12
18 Trójglicerydy (ICD-9: O49) 9
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 41
20 ALT (ICD-9: I17) 9
21 AST (ICD-9: I19) 9
22 Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) 9
23 Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) 9
24 Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) 12
25 Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) 12
26 GGTP (ICD-9: L31) 9
27 Cholinoesteraza (ICD-9: K95) 15
28 Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) 15
30 Lipaza (ICD-9: M67) 15
31 Amylaza (ICD-9: I25) 9
32 Mocznik (ICD-9: N13) 9
33 Kreatynina (ICD-9: M37) 9
34 Klirens kreatyniny (ICD-9: M37) 20
35 Cystatyna C (ICD-9: K16) 80
36 Kwas moczowy (ICD-9: M45) 9
37 Białko całkowite (ICD-9: I77) 9
38 Albumina (ICD-9: I09) 9
39 Proteinogram (ICD-9: I79) 25
40 Żelazo (ICD-9: O95) 9
41 Ferrytyna (ICD-9: L05) 25
42 Wapń całkowity (ICD-9: O77) 9
43 Wapń zjonizowany (ICD-9: O75) 15
44 Chlorki (ICD-9: I97) 15
45 Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) 9
46 Magnez (ICD-9: M87) 9
3640 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) 32