Komercyjnie

patrz szczegóły

Aktualne ceny dostępne pod numerem telefonu: 81 53 40 400

Lista badań dostępnych do wykonania:

Kod badania Nazwa badania
1 Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01)
2 OB (ICD-9: C59)
5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)
6 PT (INR) (ICD-9: G21)
7 APTT (ICD-9: G11)
8 Fibrynogen (ICD-9: G53)
9 D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)
10 Glukoza (ICD-9: L43)
11 Elektrolity (Na, K)
12 Sód (ICD-9: O35)
13 Potas (ICD-9: N45)
14 Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)
15 Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)
16 Cholesterol HDL (ICD-9: K01)
17 Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03)
18 Trójglicerydy (ICD-9: O49)
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
20 ALT (ICD-9: I17)
21 AST (ICD-9: I19)
22 Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11)
23 Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)
24 Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87)
25 Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)
26 GGTP (ICD-9: L31)
27 Cholinoesteraza (ICD-9: K95)
28 Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)
30 Lipaza (ICD-9: M67)
31 Amylaza (ICD-9: I25)
32 Mocznik (ICD-9: N13)
33 Kreatynina (ICD-9: M37)
34 Klirens kreatyniny (ICD-9: M37)
35 Cystatyna C (ICD-9: K16)
36 Kwas moczowy (ICD-9: M45)
37 Białko całkowite (ICD-9: I77)
38 Albumina (ICD-9: I09)
39 Proteinogram (ICD-9: I79)
40 Żelazo (ICD-9: O95)
41 Ferrytyna (ICD-9: L05)
42 Wapń całkowity (ICD-9: O77)
43 Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)
44 Chlorki (ICD-9: I97)
45 Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23)
46 Magnez (ICD-9: M87)
3640 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)