W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie

Holter EKG - 150 zł

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Czas trwania

24 h

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia

Metoda Holtera pozwala na zarejestrowanie pracy serca przez 24, a nawet 48 godzin. W tym czasie pacjent może wykonywać codzienne czynności. Holter EKG zapisuje aktywność serca na taśmie magnetycznej lub w pamięci elektronicznej, co pozwala na interpretację wyników w późniejszym czasie.

Specjaliści realizujący usługę:


Wskazania:


•    omdlenia;
•    stany przedomdleniowe;
•    nawracające kolatanie serca;
•    epizody zawrotów głowy nieustalonego pochodzenia;
•    zaburzeń rytmu serca;
•    ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego, za pomocą porównania wyników badania, holterowskiego przed i po zastosowaniu leczenia;
•    ocena sprawności weszczepionego sztucznego rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora.
Przygotowanie do badania
•    przed badaniem wskazane jest odtłuszczenie skóry, nie należy stosować po myciu balsamów, bądź innych środków nawilżających/natłuszczających;
•    u mężczyzn może być konieczne wydepilowanie klatki piersiowej;
•    leki przyjmowane na stałe zażyć o zwykłej porze, chyba że lekarz kierujący zalecił inaczej, wtedy należy zastosować się do jego wskazówek;
•    należy zabrać wszystkie poprzednie wyniki badań.


Przebieg badania

  • Holter EKG nie wymaga dodatkowych badań i specjalnych przygotowań. Czasami zaleca się przedstawienie lekarzowi wyniku ostatniego badania EKG.  Do klatki piersiowej w różnych miejscach przykleja się elektrody. Miejsca przyklejenia są wygolone i odtłuszczone. Elektrody łączą się z urządzeniem rejestrującym EKG, które przyczepiane jest do paska pacjenta. Jego noszenie w żaden sposób nie powinno ograniczać aktywności pacjenta, wręcz przeciwnie - powinien on wykonywać      w ciągu dnia te same czynności co zwykle, ponieważ niektóre zaburzenia rytmu serca pojawiają się właśnie w trakcie wykonywania zwykłych zajęć, a nie w spoczynku. Dużą zaletą Holtera EKG jest to, że umożliwia on analizę pracy serca także podczas snu, kiedy to cześć arytmii może się ujawniać.

Dobę lub dwie po badaniu pacjent:


•    musi prowadzić dziennik pacjenta, w którym zapisuje swoje dolegliwości, ich czas oraz po jakich czynnościach wystąpiły;
•    nie może brać kąpieli i prysznica;
•    nie może używać koców i poduszek elektrycznych;
•    nie powinien także manipulować przy urządzeniu, z wyjątkiem naciskania przycisku oznaczającego wystąpienie dolegliwości;
•    notuje w dzienniczku godzinę zażycia leków ( należy zapisać nazwę i dawkę przyjętego leku).


Zalecenia:


•    nie powinno się manipulować przy rejestratorze;
•    nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych.
Przeciwwskazania do wykonania badania:
Brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane – wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Wyniki badań i ich odbiór


Holter sam dokonuje automatycznej oceny dobowego rytmu serca, jednak analiza taka wymaga weryfikacji lekarskiej w odniesieniu do notatek pacjenta zawierających zapis odczuwanych przez niego podczas badania dolegliwości. Podobnie wykazanie występowania arytmii nadkomorowych i komorowych musi być interpretowane z uwzględnieniem wieku, aktywności życiowej i stanu zdrowia pacjenta, ponieważ niektóre zaburzenia rytmu mogą występować również u ludzi zdrowych.
 

Dodatkowe informacje

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.