W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie
 • EMG jednego mięśnia (met. ilościowa i jakościowa) - 170 zł
 • EMG 1 nerwu (włókno ruchowe + fala f + włókno czuciowe) - 120 zł
 • EMG 1 nerwu (włókna czuciowe) - 90 zł
 • EMG 1 nerwu (włókna ruchowe + fala f) - 90 zł
 • koszt elektrody igłowej jednorazowej - 40 zł
 • elektrostymulacja - próba męczliwości (1 mięsień) - 170 zł
 • EMG w zakresie polineuropatii (2 nerwy) - 360 zł
 • EMG zespołu cieśni nadgarstka (1 ręka - 2 nerwy) - 240 zł
 • Próba tężyczkowa - 170 zł
 • Odruch mrugania (w celu diagnostyki uszkodzenia nerwu twarzowego i trójdzielnego - 130 zł
 • Punktacja rowka łokciowego (Inching) - 60 zł

 

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Znieczulenie

Nie wymaga

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia

Elektromiografia (Badanie EMG) jest to badanie diagnostyczne oceniające przewodzenie w nerwach obwodowych oraz czynność mięśni. Jest rutynowo wykonywanym, małoinwazyjnym badaniem niezbędnym do oceny rodzaju, lokalizacji i stopnia uszkodzenia nerwów obwodowych i mięśni.

Na badanie EMG składa się:

 1. 1. Badanie neurograficzne (ENG) oceniające przewodzenie w nerwach obwodowych.
  Polega na pobudzaniu włókien czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych bodźcem elektrycznym o niewielkim natężeniu. W przeważającej liczbie przypadków stosuje się jedynie płaską elektrodę powierzchniową, którą przymocowuje się do skóry. Zarejestrowane w ten sposób potencjały są następnie analizowane.
 2. 2. Badanie elektromiograficzne (EMG) oceniające czynność spoczynkową i dowolną badanych mięśni.
  Badanie wykonuje się przy użyciu cienkiej, sterylnej, jednorazowej elektrody igłowej, która jest elektrodą wprowadzaną po przekłuciu skóry do badanego mięśnia. Aktywność elektryczna odbierana przez elektrodę jest następnie wyświetlana na monitorze i analizowana.

EMG umożliwia również wykonanie:

 1. 1. Badania nadpobudliwości nerwowo – mięśniowej (próba tężyczkowa).
  W tym wypadku badający zakłada na ramię badanego opaskę uciskową, wkłuwa elektrodę igłową w mięsień, zaciska opaskę  wywołując czasowe niedokrwienie kończyny poniżej opaski. Po kilku minutach opaska zostaje zwolniona. Następnie dołącza się intensywne oddychanie. Obydwie próby tj. niedokrwienie i hiperwentylacja, prowokują pojawienie się charakterystycznych wyładowań u osób z objawami tężyczki.
 2. 2. Badania transmisji nerwowo – mięśniowej (próba miasteniczna).
  Używając elektrod powierzchniowych określony nerw stymuluje się seriami bodźców elektrycznych o różnej częstotliwości.

Przygotowanie do badania EMG:

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Zaleca się jednak, aby przed jego wykonaniem pacjent nie stosował kremów ani balsamów pielęgnujących skórę. Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej.

Należy uprzedzić wykonującego badanie o stosowaniu aspiryny, leków obniżających krzepliwość krwi (acenocumarol, heparyna), przewlekłych infekcjach oraz obecności rozrusznika serca.

Czas trwania badania zależy od ilości badanych nerwów i/lub mięśni.

Badanie EMG wykorzystuje się w diagnostyce:

 • uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych (zespoły cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwu łokciowego, promieniowego, nerwu strzałkowego, twarzowego itp.)
 • uszkodzenia korzeni nerwowych i splotów (barkowego, lędźwiowo-krzyżowego)
 • uszkodzeń wielonerwowych toksycznych, metabolicznych, zapalnych (polineuropatia) np. w cukrzycy,
 • w zespole Guillain-Barre
 • choroby neuronu ruchowego (SLA)
 • chorób mięśni (miopatia, dystrofia miotoniczna, zapalenie wielomięśniowe)
 • zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej (miastenia, zespoły miasteniczne)
 • tężyczki

 

Badania EMG wykonywane w CM Sanitas:

Badania z użyciem elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowej:

 • Próba tężyczkowa (Przed badaniem należy odstawić suplementacje witamin z grup B i D oraz elektrolity takie jak: magnez, wapń, fosfor. Przy przyjmowaniu tych suplementów badanie próby tężyczkowej jest niemiarodajne.)
 • Badanie EMG 1 mięśnia metodą ilościową
 • Badanie EMG 1 mięśnia metodą jakościową

Badania bez użycia elektrody igłowej koncentrycznej jednorazowej:

 • Badanie EMG 1 nerwu (włókno ruchowe + fala F + włókno czuciowe)
 • Elektrostymulacja próba męczliwości (1 mięsień)
 • Odruch mrugania (w celu diagnostyki uszkodzenia nerwu twarzowego i trójdzielnego)
 • Badanie EMG zespołu cieśni nadgarstka (1 ręka)
 • Badanie EMG w zakresie polineuropatii

Uwaga: W zależności od decyzji lekarza, w porozumieniu i za zgodą pacjenta, może zostać wykonane badanie dodatkowego nerwu lub mięśnia lub też może zostać użyta płatna elektroda igłowa.

Badania EMG wykonujemy w naszym centrum w Lublinie przy ul. Okopowa 3.

Zapisy na badania pod nr telefonu 81 53 40 400 - CM Sanitas Lublin