W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie

ABR

 • Badanie ABR Latencje (dorośli i dzieci) - 150,00 zł
 • Badanie ABR Próg (dorośli i dzieci) - 170,00 zł
 • Badanie ABR Szeregi (dorośli i dzieci) - 170,00 zł

 

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Znieczulenie

Nie wymaga

Czas trwania

ok 20 min

ABR - Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu

BADANIE ABR - znane również pod nazwą BERA, to badanie, które określa słuchowy potencjał pnia mózgu. Badaniu najczęściej poddaje się dzieci, u których przeprowadzenie tradycyjnego badania słuchu byłoby niemożliwe. Jednak może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku.

Badanie słuchu za pomocą metody ABR jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne, a mimo to pozwala na dokładną weryfikację stanu słuchu pacjenta oraz jego ewentualnych uszkodzeń.

Wskazania do wykonania badania

 • podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci;
 • podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego;
 • podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu;
 • monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych.

Dzieci na badaniu ABR

Lekarze zalecają, aby dziecko przed badaniem nie spało zbyt wiele oraz było głodne. Dziecko najlepiej nakarmić tuż przed samym badaniem w cichym pomieszczeniu. Dzięki czemu rosną szansę na przespanie przez dziecko całego badania, a tym samym na jego najbardziej wiarygodny wynik.

W przypadku starszych dzieci - powyżej 6 miesiąca życia do lat 7 - może pojawić się potrzeba zastosowania narkozy, która jest niezbędna dla uzyskania prawidłowych danych na temat słuchu dziecka.

Przebieg badania

Przed badaniem na skroniach i głowie pacjenta umieszcza się elektrody, dodatkowo pacjent zostaje wyposażony w słuchawki, które przesyłają do uszu osoby badanej dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. Za pomocą elektrod mierzony jest zakres reakcji mózgu na daną wibrację dźwiękową. Dane przesyłane są do specjalnej aparatury diagnostycznej, która pozwala precyzyjnie określić zakres słuchu pacjenta.

Badanie jest bezpieczne, trwa około godziny. Podczas badania wymagana jest cisza, badany nie może przeżuwać ani przełykać, ma zamknięte oczy, aby zredukować bodźce wzrokowe. U małych dzieci badanie wykonuje się najczęściej po karmieniu, podczas snu, ewentualnie w znieczuleniu ogólnym.

Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane – wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku.

Odbiór wyniku

Wynik badania jest dostępny dla pacjenta bezpośrednio po badaniu u lekarza wykonującego.

Przygotowanie do zabiegu

INFORMACJA DLA RODZICÓW JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO BADANIA ABR

 1. W dniu poprzedzającym badanie nie natłuszczać dziecku twarzy i okolic za uszami (oliwka, krem).
 2. W dniu badania dziecko powinno być wcześniej wybudzone (rano) lub należy odwlec zaśnięcie dziecka (w godzinach wieczornych), aby po przyjeździe na badanie było senne i zmęczone. Nie pozwolić dziecku spać w czasie podróży na badanie.
 3. Przed wykonaniem badania rodzice karmią dziecko i usypiają w gabinecie – można zabrać ulubiony kocyk, pampersy, zabawkę, pieluszkę dające poczucie komfortu, bezpieczeństwa i ułatwiające zasypianie dziecku.
 4. Nie podawać dziecku, bez zalecenia lekarza kierującego na badanie, żadnych środków farmakologicznych na uspokojenie (np. Luminal).
 5. W sytuacji, gdy dziecko zachoruje lub z innych przyczyn nie będzie mogło przyjechać na badanie, prosimy o informację pod numer telefonu: 81 53 40 400.
 6. Dziecko w dniu badania nie może być chore.
 7. Prosimy o niespóźnianie się na wyznaczoną godzinę.
 8. Należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną i aktualny dowód ubezpieczenia.