W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie

Tak

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Audiometria tonalna jest to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu — określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy, czy przewodzeniowy.

Wskazania do wykonania badania

•    guzy mózgu;
•    urazy głowy;
•    stwardnienie rozsiane;
•    zapalenie opon mózgowych;
•    podejrzenie niedosłuchu.

Przebieg badania

Badanie PTA odbywa się w niewielkiej wyciszonej kabinie, w której siedzi badany. Na uszy zakłada słuchawki, w których pojawiają się dźwięk o różnym natężeniu. Kiedy tylko pacjent słyszy dźwięk, musi nacisnąć specjalny przycisk, który trzyma w ręku. Dla badającego to sygnał, że ma zmniejszyć natężenie sygnału. Uszy bada się pojedynczo, a całość trwa około 20-30 minut.

Przeciwwskazania

Badanie PTA nie jest szkodliwe, ale nie można go wykonać u wszystkich chorych, dlatego przeciwwskazaniami do przeprowadzenia audiometrii tonalnej są:
•    klaustrofobia (kabina audiometryczna jest mała i szczelnie zamykana)
•    brak współpracy chorego (u małych dzieci, osób chorych psychicznie i pacjentów otępiałych)
Odbiór wyniku
Wyniki są dostępne dla pacjenta bezpośrednio po badaniu. Wymagana jest interpretacja wyników przez lekarza.
* podwykonawca AUDIOFON