W ramach NFZ

Tak - według wskazań Lekarza Specjalisty

Komercyjnie

36 zł

W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Znieczulenie

Nie wymaga

Grupa wiekowa Pacjentów

Bez ograniczeń

Odczulanie polega na podawaniu szczepionki z substancją na którą jest się uczulonym. Jest to metoda leczenia wpływająca na obniżenie wrażliwości układu odpornościowego na alergen, zmniejsza nasilenie objawów i konieczność zażywania leków przeciwalergicznych jak również obniża podatność na rozwój astmy lub innych chorób wywołanych przez alergeny.

Leczenie początkowe polega na podawaniu zwiększonych dawek szczepionki co 7-14 dni w zależności od wskazań lekarza prowadzącego. Dawki podtrzymujące podaje się co 4-8 tygodni.

W zależności od rodzaju szczepionki immunoterapię swoistą stosuje się w systemie:

  • Całorocznym. Zastosowanie u chorych na alergeny występujące całorocznie do których należą m.in. roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt. Po osiągnięciu dawki podtrzymującej szczepienia następują w odstępach co 4-8 tygodni przez 3-5 lat.
  • Przedsezonowym. Zastosowanie u chorych na alergeny występujące sezonowo, przed każdym okresem pylenia. Szczepionki podawane są przed każdym sezonem pylenia przez kilka lat w dawkach od 6-ciu do kilkunastu iniekcji alergenu w odstępach co 7-14 dni.