W ramach NFZ

Tak- wymagane skierowanie od Lekarza C.M. Sanitas

Czas trwania

Badanie - 20 minut
Wynik badania do 14 dni roboczych

Obszar ciała

Piersi

Grupa wiekowa Pacjentów

Mammografią nazywamy radiologiczne badanie piersi polegające na wykonaniu serii zdjęć przy użyciu promieni rentgenowskich. Jest najbardziej skuteczną metodą w diagnostyce raka piersi i pozwala na wykrycie nowotworu w najwcześniejszym stadium rozwoju.

Badania wykonywane są w aparatem cyfrow, a wyniki dostępne są do odbioru w formie elektronicznej na płycie CD.

Dodatkowe informacje

Mammografia jest radiologicznym badaniem sutka (gruczołu piersiowego) przy użyciu miękkiego promieniowania rentgenowskiego tzn. przy napięciu w lampie rentgenowskiej poniżej 27-35 kV. Badanie związane jest z wykonaniem zdjęć rentgenowskich w dwóch projekcjach dla każdego sutka. W razie wskazań klinicznych mogą być wykonywane zdjęcia celowane. Zadaniem mammografii jest uzyskanie na zdjęciach obrazu tkanek miękkich sutka, a co zatem idzie, rozpoznawanie nieprawidłowości, związanych z budową sutków, obecnością guzów, w tym przede wszystkim nowotworu. Badanie pozwala wykryć ognisko pierwotnie mniejsze niż 1 cm, co po zastosowaniu leczenia chirurgicznego daje całkowite wyleczenie lub 5-letnie bezobjawowe przeżycie u 90% chorych. Dzięki mammografii możliwe jest także uwidocznienie mikrozwapnień, których rozpoznanie ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce raka sutka.

Korzyści i zalety

Mammografia wykrywa bardzo małe, milimetrowe zmiany, obrazuje kształt guza (regularny kształt sugeruje zmianę łagodną), dobrze uwidacznia zwapnienia, czyli mineralne złogi wapnia. Mikrozwapnienia mogą być sygnałem raka lub zmian przedrakowych.

Przygotowanie do zabiegu

Na badanie mammograficzne obowiązkowo należy zabrać poprzednie wyniki badań mammografii (płyta CD lub klisza)

Najlepiej zgłosić się na badanie w dwuczęściowym ubraniu, aby łatwo było rozebrać się do pasa. W dniu badania nie należy stosować dezodorantu z talkiem, brokatu, balsamu ani kremu. Optymalnym terminem badania dla kobiet miesiączkujących jest 5-10 dzień cyklu (jest to zalecenie zwiększające wartość badania, ale nie warunek jego wykonania). Kobiety po menopauzie mogą badanie wykonać w dowolnym dniu.

W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Bezpieczeństwo

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi

Ciąża, hormonalna terapia zastępcza (HTZ), przebyte operacje piersi. Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonywanych badań obrazowych i karty informacyjne ze szpitala. Podczas badania należy informować lekarza o nagłych dolegliwościach.

Przeciwwskazania

Ciąża