Znieczulenie

Nie

Czas trwania

Około 15 minut

Rehabilitacja w CM Sanitas

Nie

Czas rekonwalescencji (L4)

Nie

Obszar ciała

Piersi

Grupa wiekowa Pacjentów

Panie między 50 a 69 rokiem życia

Rak piersi to choroba występująca powszechnie. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Dotychczasowe doświadczenie w walce z tą chorobą wskazuje, że:

  • nieleczony nowotwór złośliwy zawsze prowadzi do śmierci
  • prawdopodobieństwo długotrwałej remisji zmniejsza się ze wzrostem guza
  • ryzyko przerzutów rośnie wraz z rozwojem choroby, pociągając za sobą potrzebę agresywnego leczenia systemowego (chemioterapia, hormonoterapia)
  • obecnie nie ma skutecznych sposobów prewencji pierwotnej (tj. uniknięcia samego zachorowania) raka piersi dla kobiet o przeciętnym ryzyku

 

 

Dodatkowe informacje

Mammografia jest jednym z najważniejszych badań umożliwiających wczesne wykrycie raka piersi. Wykrycie choroby we wczesnym stadium zwiększa szansę na wyleczenie. Pozwala zastosować mniej inwazyjne metody leczenia, zapobiegać powstawaniu przerzutów, co wiąże się z przedłużeniem życia chorych.

Raz na dwa lata powinna je wykonać każda kobieta po 40 roku życia.

Badania wykonywane są w aparatem cyfrowym, a wyniki dostępne są do odbioru w formie elektronicznej przez internet lub osobiście na płycie CD.*

* Kobiety wiek 50 – 69 lat
* Panie, które nie miały wykonywanego badania mammograficznego w programie profilaktycznym w ostatnich 2 latach.
* Panie, które już miały wykonywaną mammografię powinny się zgłosić z ostatnim wynikiem badania (zdjęcie mammograficzne z opisem).

Wskazania

Etap podstawowy jest to mammografia skryningowa obu piersi.
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
2. otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
- rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
- mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
- nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Przygotowanie do zabiegu

By skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych wystarczy zapisać się osobiście lub telefonicznie pod numerem 81 53 40 400.

Zalecenia

Jeśli badanie mammograficzne wykonywane jest po raz kolejny, należy na badanie zgłosić się z poprzednio wykonanymi zdjęciami co pozwoli na dokładniejszą ocenę.


 

PROJEKT ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROJEKT ZREALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów — MAMMOGRAFY   Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w wysokości 599 400,00 zł.

W wyniku postępowania konkursowego zakupiliśmy MAMMOGRAF CYFROWY PLANMED CLARITY. Nowy mammograf został zainstalowany w Naszym Centrum przy ul. Okopowej 3, 20-022 Lublin.

Zakupiony w ramach umowy MAMMOGRAF będzie wykorzystywany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez Centrum Medyczne Sanitas Sp. z  o.o. z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

Celem realizowanego projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Nazwa programu: "NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA"
Zadanie pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Dofinansowanie: 599 400,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 609 240,00 zł

Nazwa Projektu: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w ramach programu wieloletniego pn. "NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA"