W ramach NFZ

Tak - wymagane skierowanie

Komercyjnie
 • Holter ciśnieniowy - 150 zł
W ramach abonamentu

Tak - zgodnie z pakietem

Czas trwania

24 h

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia

Holter ciśnieniowy jest popularnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób serca. Holter ciśnieniowy polega na 24-godzinnym automatycznym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. W czasie badania pacjentowi zakłada się specjalny aparat, który monitoruje ciśnienie przez cały czas. Z racji tego, że holter ciśnieniowy rejestruje wartości ciśnienia przez całą dobę, jego prawidłowe wartości będą się różnić w zależności od pory dnia.

Holter ciśnieniowy należy wykonać w celu:

 • diagnozy i kontroli nadciśnienia tętniczego;
 • stwierdzenia, czy stosowane leczenie jest skuteczne;
 • eliminacji zjawiska podwyższonego ciśnienia w czasie wizyt lekarskich (związanego ze stresem, tzw. nadciśnienia białego fartucha);
 • oceny ciśnienia w czasie normalnych codziennych czynności;
 • diagnozy niedociśnienia;
 • wykrycia nagłych zmian ciśnienia, które są przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości.

Przygotowanie do badania

 • Badanie należy wykonywać w trakcie normalnej aktywności;

 • Leki przyjmowane na stałe zażyć o zwykłej porze, chyba że lekarz kierujący zalecił inaczej — wtedy należy zastosować się do jego wskazówek;

 • należy zabrać wszystkie poprzednie wyniki badań;

 • należy ubrać luźne ubranie, pod które będzie można założyć mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia;

 • w trakcie badania obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców – zaleca się ich wzięcie przed założeniem aparatu.

Przebieg badania

Holter ciśnieniowy polega na założeniu pacjentowi na ramię specjalnego mankietu, który następnie zostaje połączony z aparatem przyczepionym do pasa. Posiada on pompę automatyczną, która jest zasilana na baterie. W czasie holtera ciśnieniowego to właśnie ten aparat rejestruje automatycznie pomiar ciśnienia. Holter ciśnieniowy monitoruje ciśnienie krwi przez całą dobę. Zazwyczaj po założeniu holtera ciśnieniowego, pomiary są dokonywane co 15 minut w ciągu dnia, a co 30 w nocy. Wówczas mankiet holtera ciśnieniowego na ramieniu automatycznie wypełnia się powietrzem na kilkadziesiąt sekund. Następnego dnia o tej samej godzinie pacjent jest proszony o zgłoszenie się do przychodni na zdjęcia holtera ciśnieniowego. Następne wynik holtera ciśnieniowego jest wgrywany na komputer, a kardiolog opisuje zapis. W trakcie trwania badania pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika, w którym powinien notować: czynności wykonywane przez chorego (marsz, bieg, silne zdenerwowanie, drzemka w ciągu dnia, początek snu nocnego i jego zakończenie itp.); objawy i zdarzenia, które miały miejsce podczas badania (z zaznaczeniem godziny); godzinę zażycia leków ( należy zapisać nazwę i dawkę przyjętego leku.

Zalecenia, dotyczące badania:

 • nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych;

 • nie powinno się manipulować przy rejestratorze.

Przeciwwskazania

 • Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania holtera ciśnieniowego.

Holter ciśnieniowy wymaga od pacjenta normalnych codziennych czynności. Nie powinien on w związku z założeniem holtera ciśnieniowego zwalniać tempa i ograniczać swojej aktywności. Nie bez znaczenia jest również fakt, że holter ciśnieniowy można również powtarzać wiele razy, w zależności od potrzeb. Ponadto holter ciśnieniowy można wykonywać u pacjentów w każdym wieku, niezależnie od stanu zdrowia, również w czasie ciąży.

Wyniki badań i ich odbiór

 • Holter sam dokonuje automatycznej oceny dobowego rytmu serca, jednak analiza taka wymaga weryfikacji lekarskiej w odniesieniu do notatek pacjenta zawierających zapis odczuwanych przez niego podczas badania dolegliwości. Wynik holtera ciśnieniowego jest dostępny dla pacjenta po ok. 3 tygodniach od zdania aparatu.