W ramach NFZ

Nie

Komercyjnie
  • 150 zł 
W ramach abonamentu

Nie

Czas trwania

60 minut

Liczba zabiegów w serii

Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje zwykle 2-4 spotkania. Czas trwania rehabilitacji neuropsychologicznej jest zależny od wyznaczonych celów i tempa pracy pacjenta.

Grupa wiekowa Pacjentów

Od 18-tego roku życia

Specjaliści realizujący usługę:

Konsultacja neuropsychologiczna jest badaniem, które służy ocenie sprawności poszczególnych funkcji poznawczych, takich jak:

  • pamięć, uczenie się,
  • uwaga (koncentracja, pojemność, przerzutność uwagi),
  • myślenie, planowanie działań i ich realizacja, rozwiązywanie problemów, orientacja,
  • funkcje językowe (rozumienie i nadawanie mowy), 
  • gnozja wzrokowa i wzrokowo-przestrzenna, funkcje wzrokowo-motoryczne, praksja,
  • ocena funkcji dotyczących czytania, pisania, liczenia,
  • funkcje wykonawcze, wykonywanie codziennych czynności, stan emocjonalny.

Diagnoza neuropsychologiczna pozwoli ocenić aktualny poziom deficytów oraz wyodrębnić funkcje zachowane na dobrym poziomie.

Przebieg konsultacji:

Neuropsycholog przeprowadza badanie, używając do tego odpowiednich narzędzi badawczych. Podczas konsultacji zbierany jest dokładny wywiad i analizowana jest dokumentacja medyczna pacjenta (wyniki badań specjalistycznych, w szczególności badań neuroobrazowych, karty informacyjne z ostatnich hospitalizacji). Na koniec sporządzana jest opinia neuropsychologiczna. Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje zwykle 2-4 spotkania. Czas trwania rehabilitacji neuropsychologicznej jest zależny od wyznaczonych celów i tempa pracy pacjenta.

Wskazania

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna są skierowane do osób, które:
– doznały uszkodzeń neurologicznych wskutek wypadków, urazów głowy, guzów mózgu,
– przebyły zaburzenia krążenia mózgowego (udar mózgu, niedokrwienie mózgu, krwotok mózgowy),
– cierpią na choroby układu nerwowego (np. SM, padaczka, zapalenie mózgu),
– mają trudności poznawcze wynikające z procesu otępiennego (demencja; badanie w kierunku choroby Alzheimera).

Zalecenia

Na konsultację prosimy zabrać ze sobą:
- dokumentację medyczną z ostatniego leczenia szpitalnego,
- wyniki badań specjalistycznych (TK głowy, MRI mózgowia, EEG głowy),
- osoby korzystające z okularów do czytania i aparatów słuchowych powinny je zabrać ze sobą.