Rodzice bądź opiekunowie, którzy chcą objąć opieką naszej przychodni swoje dziecko, powinni zgłosić telefonicznie bądź osobiście fakt urodzenia dziecka oraz wypełnić dla niego deklarację wyboru lekarza, położnej i pielęgniarki.
Deklaracja można pobrać na stronie https://cmsanitas.pl/kontakt/dla-pacjenta wypełnić i złożyć w rejestracji , wypełnić na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub osobiście w placówce.
Wizytę patronażową położnej i lekarza należy umówić po wypisie dziecka ze szpitala.
Jeśli rodzic zgłosił naszą placówkę w szpitalu, w którym dziecko się urodziło, otrzymujemy kartę uodpornień (tzw. karty szczepień) przesyłaną przez szpital . W innym wypadku rodzic jest zobowiązany dostarczyć ją osobiście wraz z wypisem dziecka z oddziału noworodkowego.

Po dokonaniu formalności dziecko zostanie objęte opieką:
-położnej środowiskowo-rodzinnej – patronaże (od 4 do 6 wizyt do ukończenia 2 miesiąca życia);
-poradni dzieci zdrowych – patronaż lekarski, szczepienia ochronne, bilanse;
-poradni dzieci chorych;
-pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

WIZYTA PATRONAŻOWA POŁOŻNEJ
Po ustaleniu terminu pierwszej wizyty, położna odwiedza rodzinę w środowisku domowym do ukończenia 2 miesiąca życia od czterech do sześciu razy:
0–4 doba życia
Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez mamę i dziecko, jeśli rodzice do tego czasu zgłoszą urodzenie dziecka.
1–6 tydzień życia
Położna ocenia stan zdrowia dziecka, udziela porad w zakresie laktacji, żywienia dziecka, pielęgnacji, kąpieli, a także szczepień ochronnych, opieki medycznej i socjalnej, badań profilaktycznych. Sprawdza także stan zdrowia mamy. Chętnie udzieli również odpowiedzi na pytania rodziców związane z opieką nad niemowlakiem.
Po zakończeniu wizyt patronażowych, położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce środowiskowo-rodzinnej.

PATRONAŻ LEKARSKI
Pierwsza wizyta patronażowa lekarza odbywa się do 6 tygodnia od porodu. Lekarz bada niemowlę pod względem rozwoju fizycznego, monitorowania pomiarów głowy, oceny żółtaczki, stanu neurologicznego oraz wykrycia dysplazji stawów biodrowych. Udziela porad w zakresie żywienia dziecka, pielęgnacji, badań bilansowych, kolejnych wizyt lekarskich, w razie potrzeby kieruje na konsultacje do specjalisty. Lekarz wspiera rodziców w opiece nad niemowlęciem. Służy radą i monitoruje proces rozwoju fizycznego i psychicznego małego pacjenta. Podczas wizyty patronażowej lekarz dokonuje wpisu do Książeczki Zdrowia Dziecka, zapisując wyniki badania fizykalnego, co jest bardzo ważne w przypadku kolejnych bilansów dziecka.
Ważnym elementem wizyty jest omówienie programu szczepień ochronnych, obowiązkowych i zalecanych. Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne i zostały ujęte w Programie Szczepień Ochronnych, natomiast szczepienia zalecane są dodatkowo płatne. W celu podjęcia wspólnej decyzji przez lekarza oraz rodziców, ważne jest wspólne przekonanie, że wybrano najlepsze rozwiązanie dla dziecka.
Więcej informacji o szczepieniach w naszej placówce https://cmsanitas.pl/poradnie/medycyna-rodzinna/szczepienia
Dzięki wykwalifikowanemu personelowi, wizyty u naszych najmłodszych pacjentów przebiegają w przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i wsparcia dla rodziców i dziecka.