Polipy macicy są jedną z najczęstszych chorób macicy. Ze względu na lokalizację w macicy polipy dzielimy na polipy endometrialne, które umiejscowione są w jamie macicy oraz polipy szyjkowe czyli endocerwikalne, które wyrastają w kanale szyjki macicy i często uwidaczniają się we wzierniku pochwowym wystając z ujścia zewnętrznego szyjki macicy. Częstość polipów endometrialnych wzrasta wraz z wiekiem. Jest to zaburzenie rozrostowe błony śluzowej wyścielającej jamę macicy lub kanał szyjki macicy.

Polip to najczęściej owalne wyrośle, które wpukla się do światła jamy macicy lub wypełnia kanał szyjki macicy wpuklając się do światła pochwy. Wielkość polipów jest różna, od 5mm do nawet 30mm. Objawy i konsekwencje rozrostu polipów są bardzo szerokie. W początkowej fazie wzrostu polipy nie dają żadnych objawów, lecz szybko wywołują bardzo bogatą symptomatologię nieprawidłowych krwawień macicznych.

W około 15 % kobiet w wieku reprodukcyjnym, które uskarżają się na nieprawidłowe krwawienia maciczne, stwierdza się polip w macicy, natomiast ten sam odsetek wzrasta do 25% u kobiet w okresie menopauzalnym. Plamienia okołomiesiączkowe lub krwawienia między miesiączkowe, obfite, bolesne, czasami krwotoczne miesiączki są także objawem polipów w jamie macicy. Ponadto mogą wystąpić ropne upławy, plamienia po stosunku, pobolewania podbrzusza. U kobiet niepłodnych też często występują polipy w macicy, które mogą nie dawać żadnych objawów.

W większości przypadków polipy są rozrostami łagodnymi i jego usunięcie gwarantuje wyleczenie. W niektórych typach polipów samo jego wycięcie nie jest całkowitym wyleczeniem. Taka diagnoza jest wskazaniem do leczenia operacyjnego bardziej radykalnego.

Proponowany zabieg

Histeroskopia operacyjna jest małoinwazyjnym zabiegiem ginekologicznym, który z jednej strony pozwala na postawienie właściwej diagnozy, z drugiej zaś pozwala bezpiecznie, pod kontrolą obrazu optycznego usunąć polip. Wykonuje się wiele różnych technik histeroskopii operacyjnych. Czasami gdy dodatkowo stwierdza się rozrost błony śluzowej macicy wykonywane jest wyłyżeczkowanie jamy macicy czyli mechaniczne zeskrobanie chorobowo zmienionej śluzówki endometrium. Gdy polip jest większy to po odcięciu szypuły musimy podzielić
polip na mniejsze fragmenty, aby móc je wydobyć z macicy. Histeroskopia jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym dożylnym.

Po zabiegu

Przebieg pooperacyjny jest całkowicie bezbolesny. Do trzech dni utrzymuje się niewielkie plamienie. Wyniki leczenia polipów są bardzo dobre, nawroty występują stosunkowo rzadko.