OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

1. W wyznaczonym dniu Pacjent zgłasza się do rejestracji Szpitala CM Sanitas z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość Pacjenta (paszport)

2. Pacjent zobowiązany jest przedstawić:

 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych
  • Grupa Krwi– oryginał zaświadczenia ważny 10 lat ( nie honorujemy oznaczenia grupy krwi z dowodu osobistego lub karty informacyjnej).
  • Morfologia
  • Układ krzepnięcia (PT, APTT)
  • Jonogram (Sód, Potas)
  • Mocznik, kreatynina
  • Mocz - badanie ogólne
  • EKG
  • Rtg klatki piersiowej ( ważność 2 lata)
  • Usg Doppler żył kończyn dolnych
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zabiegu ( lekarz POZ lub specjalista)
  • Szczepienia p/WZW typu B lub przeciwciała przeciw WZW typu B
 • dodatkowe wyniki badań, wymagane przez lekarza kierującego,
 • karty informacyjne o przebytych hospitalizacjach i zabiegach operacyjnych (jeśli posiada),
 • listę leków, które Pacjent przyjmuje na stałe

3. Pacjent przed planowanym zabiegiem powinien pojawić się na czczo, to znaczy powstrzymywać się od jedzenia i picia na minimum 6 godzin przed zabiegiem (dotyczy operacji w znieczuleniu ogólnym) oraz 4 godziny przed zabiegiem (dotyczy operacji w znieczuleniu miejscowym).

4. Pacjent powinien mieć ze sobą odzież na przebranie (piżamę, dres) oraz obuwie na zmianę.

5. Należy usunąć/wyjąć protezy zębowe i szkła kontaktowe (tuż przed zabiegiem).

6. Należy zdjąć wszystkie metalowe ozdoby, biżuterię i pozostawić w domu.

7. Paznokcie rąk i nóg powinny być przed zabiegiem pozbawione lakieru.

8. Pacjent powinien zadbać o higienę osobistą, jeżeli to możliwe usunąć owłosienie w miejscach, które znajdują się w polu operacyjnym.

9. W przypadku zabiegów ortopedycznych (kończyn dolnych) Pacjent powinien zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny (kule łokciowe, stabilizator), aby mógł po zabiegu samodzielnie się poruszać.

10. Uwaga dla kobiet: zabieg nie powinien odbywać się w czasie ciąży, jak również tuż przed lub w trakcie miesiączki. Optymalnym terminem jest okres po menstruacji.

W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają planowe leczenie operacyjne prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Rejestracją Zabiegów CM Sanitas
Tel. 81/ 534 04 00 wew. 2 lub 794 136 038

Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B)

 • Jeśli do operacji zostało, co najmniej 6 tygodni, należy przyjąć dwie dawki szczepionki przeciw żółtaczce typu B (drugą dawkę należy powtórzyć po miesiącu od pierwszej szczepionki). Na zabieg do szpitala można zgłosić się po 2 tygodniach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki (trzecia, ostatnia dawka – po sześciu miesiącach od pierwszej).
 • Jeśli szczepienie przeciw WZW typu B miało miejsce ponad 5 lat temu, należy zbadać krew na przeciwciała anty-HBS. Jeśli miano przeciwciał okaże się wysokie, nie trzeba szczepić się ponownie (wynik należy skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu)

Choroby współistniejące

 • Jeśli pacjent choruje na schorzenia takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, alergie lub jeśli przyjmuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak np. Aspiryna, Acard, Polocard, Acenokumarol, Sintrom, Wargin itd) należy poinformować o tym lekarza operującego i zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego w celu odpowiedniego przygotowania do operacji.

Stosowanie leków na stałe

 • W przypadku stosowania leków na stałe należy zażyć je o stałej porze popijając minimalną ilością wody, należy zabrać leki ze sobą do szpitala w oryginalnych opakowaniach.

Przeciwwskazania

 • cukrzyca niestabilna
 • nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze
 • duszności w wywiadzie
 • infekcja ropna skóry
 • zaburzenia krzepliwości krwi,
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
 • skazy naczyniowe i zaburzenia krzepnięcia,
 • przyjmowanie leków wpływających na krzepliwość krwi, immunosupresyjnych i cytotoksycznych,
 • stany zapalne żył kończyn dolnych,
 • nadczynność/niedoczynność tarczycy niewyrównana
 • ciąża lub planowanie ciąży,
 • zalecenia onkologa,
 • wygórowane i nierealistyczne oczekiwania pacjenta

Jeśli pacjent stwierdzi, iż którekolwiek z powyższych przeciwwskazań do operacji występuje u niego, powinien bezwzględnie poinformować o tym lekarza podczas pierwszej konsultacji.

Możliwe powikłania po zabiegu

Należy pamiętać, iż żaden zabieg operacyjny nie jest obojętny dla organizmu człowieka i jest związany z ryzykiem wystąpienia powikłań, a każde nacięcie skóry jest zawsze związane z powstaniem blizny.

Możliwe powikłania miejscowe:

krwawienie, powstanie krwiaka, upośledzenie ukrwienia operowanej okolicy do powstania miejscowej martwicy włącznie (prowadzących do konieczności usunięcia martwych tkanek a w przypadku kończyn prowadzące do amputacji), zakażenie rany chirurgicznej, opóźnione gojenie lub brak gojenia się rany, powstanie surowiczaka, rozejście się brzegów rany, powstanie szpecącej, przerośniętej lub przykurczającej blizny, przeczulica (ból) lub zdrętwienie okolicy operowanej, przebarwienie lub zwiotczenie skóry, konieczność reoperacji w wyniku powstałych powikłań.

Powikłania miejscowe mogą dotyczyć zarówno pola dawczego jak i biorczego.
W przypadku założenia implantów przedłużone wydzielanie z drenu, powstanie surowiczaka lub krwiaka, częściowa lub całkowita martwica skóry, przemieszczenie implantu, zaburzenie położenie lub szczelności protezy, zakażenie, wytworzenie torebki wokół implantu prowadzące do stwardnienia i zaburzenia kształtu piersi, zniekształcenie tkanek pokrywających implant, przebicie powłok przez implant i jego utrata.

Możliwe powikłania ogólnoustrojowe:

uogólniona odpowiedź zapalna na zakażenie miejscowe, nasilenie objawów chorób współistniejących, reakcje uczuleniowe na stosowane leki lub środki opatrunkowe do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc, zakażenie łożyska naczyniowego, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, wystąpienie zatorowości płucnej, niewydolność nerek, niewydolność wielonarządowa, i inne.