W ramach NFZ

Nie

Komercyjnie

3000 zł
Ostateczną cenę ustala Specjalista podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu.

W ramach abonamentu

Nie

Znieczulenie

miejscowe, – na życzenie Pacjentki lub w przypadku szczególnych wskazań może zostać zastosowane znieczulenie ogólne.

Czas trwania

30 - 120 minut

Czas pobytu w CM Sanitas

5 - 6 godzin

Czas rekonwalescencji (L4)

do 7 dni

Obszar ciała

Wargi sromowe

Grupa wiekowa Pacjentów

od 18-tego roku życia