W ramach NFZ

Nie

Komercyjnie

1000 zł
Ostateczną cenę ustala Specjalista podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu.

W ramach abonamentu

Nie

Znieczulenie

Miejscowe

Czas trwania

do 30 minut

Czas pobytu w CM Sanitas

do 40 minut

Czas rekonwalescencji (L4)

Nie wymagane

Grupa wiekowa Pacjentów

od 3-ciego roku życia

Specjaliści realizujący usługę: