W ramach NFZ

Tak-wymagane skierowanie

Komercyjnie

350 zł

W ramach abonamentu

Tak- jeżeli pakiet obejmuje

Znieczulenie

Brak

Czas trwania

Około 30 minut

Obszar ciała

Układ moczowy

Urografia jest to badanie radiologiczne obrazujące drogi moczowe i czynność nerek przy użyciu środka cieniującego podanego dożylnie i wydalanego z moczem. Za pomocą tego badania można określić dokładnie wielkość, kształt i położenie nerek i ocenić prawidłowość układu kielichowo-miedniczkowego.

Badanie pomaga w ustaleniu istnienia kamienia lub kamieni w układzie moczowym, torbieli lub guzów nerek oraz stopnia zalegania moczu w pęcherzu moczowym (np. w przypadku znacznego przerostu gruczołu krokowego).

Wskazania do Urografii

  • Kamica nerkowa
  • Torbiele i guzy nerek
Przygotowanie do zabiegu

* badania krwi
* oznaczony poziom kreatyniny i mocznika

* Pacjent musi być na czczo w dniu zabiegu, a dzień wcześniej przyjąć środek przeczyszczający

Przebieg zabiegu

Pierwsze zdjęcie wykonuje się w pozycji leżącej i jest to zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej, bez środka cieniującego. Następnie podaje się dożylnie kontrast. Zdjęcie wykonuje się po upływie minuty od wstrzyknięcia kontrastu, następne po 7, 12 i 25 minutach. W pierwszej kolejności fotografuje się nerki, ich układ kielichowo-miedniczkowy, moczowody i pęcherz.Gdy zakontrastowany mocz znajduje się w pęcherzu, wykonuje się dodatkowo zdjęcie w pozycji stojącej, by sprawdzić, w jakim stopniu pęcherz się obniża. Zdjęcie to jest ważne u kobiet, które mają problemy z nietrzymaniem moczu (widać wtedy obniżenie pęcherza poniżej spojenia łonowego). Podczas badania w pozycji stojącej można sprawdzić, czy któraś z nerek jest nadmiernie ruchoma. Widać wtedy zagięcia moczowodów oraz zalegający w nich mocz. Ostatnie zdjęcie zostaje zrobione po oddaniu moczu. Lekarz sprawdza, czy pęcherz został całkowicie opróżniony ponieważ zaleganie moczu często występuje u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego.

Bezpieczeństwo

Kontrast jest organicznym związkiem jodu rozpuszczonym w wodzie. Nie jest wchłaniany lecz wydalany z organizmu prawie w 100 procentach.